Obowiązek ubezpieczeniowy rolników

Obowiązek ubezpieczeniowy rolników.

Obowiązek ubezpieczeniowy rolników to bardzo ważna sprawa. Jeśli rolnik podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze a nie wykupimy odpowiednich polis, to niestety ale może go spotkać surowa kara w postaci grzywny. Dlatego też, lepiej zawczasu wykupić niezbędne polisy, tym bardziej, iż koszty w tym przypadku są niezbyt wygórowane i uzależnione w dużej mierze od wielkości gospodarstwa. Najmniejsze gospodarstwa są zaś absolutnie zwolnione z obowiązku wykupienia polisy. Wszystko jest dokładnie i precyzyjnie określone w odpowiedniej ustawie. Dzięki temu, możemy wiedzieć, kiedy obowiązek ubezpieczeniowy rolników będzie dotyczyć naszego gospodarstwa, a kiedy jesteśmy z tego obowiązku zwolnieni.

Kogo dotyczy obowiązek ubezpieczeniowy rolników?

To czy dany rolnik będzie podlegać pod obowiązek ubezpieczeniowy rolników, precyzuje, tak jak już powiedzieliśmy odpowiednia ustawa. W tym przypadku jest to ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Zgodnie z jej zapisami możemy powiedzieć, iż pod obowiązek ubezpieczenia rolników podlegają tylko ci, którzy:

  • Prowadzą gospodarstwo rolne na powierzchni większej niż 1 ha
  • Są osobami fizycznymi.
  • Rozliczają się przy pomocy podatku rolnego przynajmniej w jakiejś części.

Pozostałe osoby prowadzące gospodarstwa, będą więc z tego obowiązku zwolnione. Chodzi tutaj przede wszystkim o gospodarstwa mniejsze, ale też o takie, które prowadzone są na mocy innych przepisów prawa, jak chociażby spółdzielnie. Te, będą bowiem obowiązane wykupić ubezpieczenia w innym zakresie, na podstawie innych ustaw.

Wybór odpowiedniej polisy.

Kiedy więc dane gospodarstwo podlega pod obowiązek ubezpieczenia rolników, koniecznym stanie się wykupienie co najmniej dwóch polis ubezpieczeniowych. Będą to:

  • Polisa OC dla rolników – czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Obejmuje ono wypłaty zadośćuczynienia na rzecz osób trzecich, które poniosły szkodę w bezpośrednim związku z prowadzeniem gospodarstwa przez rolnika. Może to być na przykład kolizja z udziałem pojazdu samochodowego i ciągnika rolniczego.
  • ubezpieczenie budynków rolniczych – czyli ubezpieczenie od skutków zdarzeń losowych w wyniku których rolnik ponosi straty w zabudowaniach rolniczych. Najczęściej ma to miejsce w przypadku zdarzeń takich jak gradobicie, pożar, powódź, huragan, czy też ulewne deszcze. Zdarzają się jednak i bardziej, można powiedzieć kuriozalne sytuacje, jak chociażby upadek samolotu na zabudowania rolnicze.

Podsumowanie.

Należy więc powiedzieć, iż obowiązek ubezpieczeniowy rolników w pewnym sensie jest bardzo dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia całego sektor rolnego. Chodzi tutaj mianowicie o to, iż dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu, w razie katastrof naturalnych, większe gospodarstwa, czyli te, które mają wpływ na cały sektor produkcji rolnej, będą zabezpieczone. Dzięki temu, sektor rolniczy nie będzie narażony na poważne tąpnięcia związane z klęskami żywiołowymi. Zawsze będą wypłacone ubezpieczenia, co pozwoli szybko odbudować gospodarstwa i wrócić na prawidłowe tory prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.