Przewoźna motopompa dla jednostek straży pożarnej.

Każda przewoźna motopompa dla jednostek straży pożarnej, powinna posiadać certyfikat wystawiony przez CNBOP-PIB (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy). Certyfikat ten, potwierdza, że dana jednostka spełnia specyficzne wymagania, … Read More