Przewoźna motopompa dla jednostek straży pożarnej.

Każda przewoźna motopompa dla jednostek straży pożarnej, powinna posiadać certyfikat wystawiony przez CNBOP-PIB (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy). Certyfikat ten, potwierdza, że dana jednostka spełnia specyficzne wymagania, … Read More

Nowoczesne geowłókniny i ich zastosowanie w budownictwie.

Współcześnie w branży budowlanej, coraz częściej swoje zastosowanie znajdują nowoczesne geowłókniny. Są to specyficzne, materiały geosyntetyczne, gwarantujące nam wiele usprawnień, głównie w zakresie geologicznym. Wyróżnić można tutaj kilka typów geowłókniny, … Read More